DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 

TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2 NĂM HỌC: 2018 - 2019

Trưởng ban: Ông Lương Văn Sao

Phó ban:      Bà Hoàng Thị Huệ

Ủy viên:

- Bà Triệu Việt Hoa

- Ông Lương Thanh Nghị

- Bà Hà Thị Thủy

- Bà Nguyễn Thị Hà

- Bà Lương Thị Biên