Cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh, thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và trung học phổ thông chuyên Lam Sơn từ năm 2019