Phát động hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” lần thứ 2 năm học 2018 - 2019